Word ook sponsor!

De Stichting Sailing Kids kan haar zeiltochten alleen kosteloos organiseren dankzij sponsorgelden, donaties en de inzet van vele enthousiaste vrijwilligers. Het binnengekomen sponsorgeld komt geheel ten goede aan de Stichting Sailing Kids zeilweken voor ernstig of chronisch zieke kinderen en hun familie. Ook dit jaar staat er van maart tot en met oktober weer een mooi aantal zeilreizen in de planning.

Door media-aandacht wordt de naamsbekendheid van de Stichting Sailing Kids steeds groter. Dit heeft weer tot gevolg dat het aantal aanmeldingen van gezinnen die een ontspannende zeilreis verdienen toenemen. Om de continuïteit van de stichting te kunnen waarborgen en tegemoet te blijven komen aan de vele vaar-aanvragen is alle financiële hulp dan ook zeer welkom.

Door ook donateur te worden kan de Stichting Sailing Kids doorgaan met het belangeloos organiseren van deze bijzondere vakantieweken, en bent u ervan verzekerd dat uw donatie goed terecht komt.

Wilt u ook donateur worden, ga dan naar hier onze betaalmodule pagina en maak een keuze uit de mogelijkheden.

U kunt er ook voor kiezen om direct een bijdrage over te maken op Bankrekening 1330.42.197 ten name van de Stichting Sailing Kids. en onder vermelding van uw adresgegevens).

Voor schenkingen vanuit het buitenland:

IBAN: NL19RABO0133042197
BIC: RABONL2U