Bestuurswissel Ruud Stam

Ode aan Ruud bestuurswisseling 

"De scheepsbel werd geluid, klokslag 12:00 uur. De roerganger wordt afgelost, het roer wordt overgedragen. Het kompas wordt gelezen, de zeilen worden bijgezet en het schip vervolgt zijn koers".

Jarenlang heeft Ruud zijn "kindje", Sailing Kids gekoesterd, verzorgd en opgevoed. Ruud die met hart en ziel betrokken is bij kinderen, zieke kinderen en hun gezinnen heeft afgelopen maand de voorzittershamer van de stichting overgedragen. Jarenlang heeft hij zich tomeloos ingezet voor de stichting en heeft hiermee Sailing Kids op de kaart gezet. Het enthousiasme en de gedrevenheid van Ruud zijn zeer bijzonder hebben ervoor gezorgd dat Sailing Kids is geworden tot een volwassen organisatie die klaar is om door te groeien. Na een emotionele overdracht van de voorzitterstaak heeft Ruud zijn nieuwe taak als adviseur en boegbeeld van de stichting opgepakt. Een boegbeeld waar we als stichting trots op zijn. 

Een extra feestelijk tintje aan het afscheid van Ruud als voorzitter was de cheque die Ruud in ontvangst mocht nemen van Erik Jan Dekker, directeur van Dekatel. Dekatel had Sailing Kids uitgekozen als goed doel voor de decemberactie en heeft daarmee een fantastische bijdrage geleverd aan onze missie. 

Tijdens deze bestuursvergadering is de voorzittershamer opgenomen door Monique Tijdhof. Monique is een bekend gezicht binnen de stichting. Zij heeft als vrijwilligster ruim ervaring opgedaan tijdens de vaarweken en kent daarmee de stichting van binnen en van buiten. Daarnaast heeft zij naast haar eigen bedrijf al enige jaren zitting in het stichtingbestuur. Een mooie basis die het vertrouwen geeft dat de voorzittershamer in goede handen is bij Monique.

31 jan 2011