Welkom bij het vrijwilligers invulformulier

Je krijgt 3 pagina's in te vullen. Wij verzoeken je alle vragen te beantwoorden.
Alleen de met een * gemarkeerde velden zijn verplicht, maar wij verzoeken
je vriendelijk het formulier zo compleet mogelijk in te vullen.

Voornaam *

Tussenvoegsel

Achternaam *

Geslacht *

Geboortedatum *

Voorbeeld: 02/05/1975

Adres *

Voorbeeld: 1234XY

Postcode

Woonplaats *

E-mail *

Mobiel nr.

Telefoon nr

Burgerlijke staat *

Kind(eren): *

Indien ja, leeftijd Kind(eren)