Donatie Inner Wheel Bodegraven

Wensink


Op woensdag 12 september zijn we gastvrij ontvangen in Bodegraven bij de dames van "Inner Wheel". Zij hadden dit jaar de Stichting Sailing Kids als goed doel uitgekozen en met heel veel inzet van alle leden en allerlei activiteiten een mooi bedrag bij elkaar weten te brengen. Na een presentatie over de Stichting Sailing Kids door onze voorzitster Annelies Blom, mocht zij een cheque in ontvangst nemen van € 2100,- uit handen van mevr. Marianne Roelofs. Namens alle deelnemers, vrijwilligers en het bestuur hartelijk bedankt!